Assemblea General Extraordinària de la FCV per a l'elecció del Secretari Territorial de Pati Júnior

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Atès que cal elegir el secretari territorial de la classe Patí Júnior, la FCV convoca l'Assemblea General Extraordinària per al dia 18 de juny de 2022 a les 18.00 h en primera convocatòria, o a les 18,30 h en segona convocatòria en les instal·lacions del C.M. Cubelles, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Votacions per a l'elecció del secretari territorial de classe.
  2. Torn obert de paraules.

Tenen dret a assistir amb veu i vot tots els regatistes que comptin amb carnet de classe vigent i llicència federativa de l'any en curs.

Aquests documents han d'haver estat emesos amb anterioritat a la comunicació de la convocatòria corresponent.

Es patrons menors de 16 anys podran ser representats pel seu pare, mare o tutor legal.

Els candidats han de dirigir un escrit al president de la Federació Catalana de Vela, fent-hi constar el seu interès a presentar-se a l'elecció de l'esmentat càrrec, amb les signatures de membres de l'Assemblea.

N'hi ha d'haver com a mínim un nombre equivalent al 10% de regatistes amb dret a veu i vot.  El termini de presentació de candidatures acaba a les 21 hores del dia 11 de juny. 

Si es presenta només una candidatura, aquesta queda proclamada immediatament i no cal efectuar votacions.

L'Assemblea quedara desconvocada, excepte si el nou secretari decideix fer-la per altres motius.  En aquest cas, donarà un nou ordre del dia.

Cap regatista no pot signar més d'una candidatura.  Si això passés, la seva signatura seria anul·lada de totes les candidatures en què aparegués.

Comentaris