CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS TRANSPORT DE PATINS AL CAMPIONAT D'ESPANYA 2017 DE PATI DE VELA (Sènior i Júnior) A CHIPIONA (Cadis)

Per acord de Junta Directiva de data 10 de maig de 2017, s'acorda per unanimitat aprovar la convocatòria de subvenció als regatistes catalans i membres d'Adipav, en un 50% (sènior) i en un 75% (júnior), en el transport de la seva embarcació per a la participació en el Campionat d'Espanya 2017.

Amb càrrec a la partida de subvencions del pressupost 2017 d'ADIPAV, aquesta Associació dotarà la partida corresponent, amb la quantitat necessària per a subvencionar el transport de 30 patins sènior i 30 patins júnior en els corresponents camions i amb la part proporcional als regatistes que prefereixin anar amb el seu vehicle i remolc.

1.  Objecte de la convocatòria:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la fidelització i promoció del Patí de Vela com a pràctica esportiva a la resta de Territorials on està implantada la nostra embarcació.

2.  Beneficiaris de la subvenció:

Tots els patrons catalans membres d'ADIPAV amb voluntat de participar en el LXXIV Campionat d'Espanya de Patí de Vela sènior i en el XII Campionat d'Espanya de Patí de Vela júnior.

3.  Tràmit de la sol·licitud:

Les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre de petició i es faran d'acord a les normes establertes en els documents adjunts.

4.  Justificació:

El patró que sol·liciti aquesta subvenció haurà de participar en el Campionat i s'admetrà com a justificant la Classificació oficial.

5.  Pagament de la Subvenció:

El pagament d'aquesta subvenció s'efectuarà directament al transportista i en el cas dels patrons que vagin en el seu vehicle i remolc es farà a partir del dia 11 de setembre de 2017, un cop finalitzat el Campionat i comprovades les classificacions.

ADIPAV

S'adjunten documents necessaris per tramitar la sol·licitud.